Eramu Tartus

Nigula 21

Karlovas, Tartus

Ajaloolise eramu terviklik rekonstrueerimine ja juurdeehitus kaunis Karlova linnaosas Tartus. Meie meeskonna toel valmib vana hooneosa rekonstrueerimine ja uus juurdeehitus, mis liidetakse üheks tervikuks. Ehitusel osaleb kokku ca 20 ehitusspetsialisti.